Softsound skjermvegger

Softsound skjermvegger

Softsound skjermvegger er støydempende skjermvegger. Med skjermvegger i kontorlanskapet, får hver enkelt medarbeider bedre ro til å konsentrere seg om sitt arbeide, uten å bli forstyrret av kollegene.

 

Softsound skjermvegger er bygget opp av en treramme fyllt med klassifisert A30 lydabsorberende materiale, som demper støyen på kontoret.

Høyde (mm)
Bredde (mm)
Pris
2600
5000

Med riktige skjermvegger, blir det enklere å konsentrere seg om for eksempel lese- eller skrivearbeid, enn om man satt ubeskyttet i lokalet.

Et godt arbeidsmiljø er helt avgjørende for trivsel og produktivitet. Et konstant høyt støynivå kan være stressende og medfører lavere arbeidsinnsats. Heldigvis er det både billig og enkelt å forbedre arbeidsmiljøet og minske støynivået markant, uten å måtte flytte til andre lokaler eller sette opp nye, dyre vegger. Softsound skjermvegger fra Sarpsborg Metall er spesielt utviklet til arbeidslivet, og kan beviselig dempe støy. I tillegg kan den visuelle avskjermingen som våre skjermvegger gir, føre til ytterligere skjerpet konsentrasjon i kontorlandskap med mange ansatte.

Kontakt oss hvis du har spørsmål vedrørende våre Softsound skjermvegger, eller bestill online i dag!

Sarpsborg Metall AS bruker cookies. For mer informasjon klikk her.